Bisiklet Tüp Yolu

Bisiklet Tüp Yolu
Bu sistem, bisiklet ulaşımının yapılmasını olanaksız kılan kentlerin belli bölgelerinde A
noktasından B noktasına kesintisiz ve güvenli ulaşımı sağlamaktadır.
Günümüz bisiklet kullanımı yeşil alanlara veya oto yollara şerit çizgiler boyanarak ayrılan
bisiklet yolları ile sağlanmaktadır. Ancak şehirlerin değiştirilemez yapılaşması bu yolların bir
şekilde kesintiye uğramasına,istenilen noktaya ulaşımın engellenmesine neden olmaktadır.
Her geçen gün kalabalıklaşan kentlerimizin ve giderek metropollere dönüşen şehirlerimizin
sorunları da boyutları ile doğru orantılı olarak büyümektedir. Motorlu taşıtların yarattığı trafik
yükü sorunu beraberinde zaman kaybı, hava kirliliği, çevre kirliliği, gürültü kirliliği ve
ekonomik boyutunu da gündeme getirmektedir.Trafik sorunları direkt olarak insan sağlığı ve
psikolojisine etki etmekte ve yaşam kalitesini düşürmektedir . Amacımız sadece trafiği
hafifletmek ve A noktasından B noktasına ulaşımı sağlamak değildir. Bu ulaşımı insan
sağlığına, çevreye, kente ve bölgenin eko sistemine duyarlı hale getirmek ve uzun vadede
ekonomik kazanımlar sağlayan alternatif ve güvenli yol ağları oluşturmaktır .Bisikletli yaşam
bütün bu faktörleri içermektedir.
Bisikletli yaşamın kente entegrasyonu ise ana hedefimizdir. Fakat günümüz kentlerinde
planlanması ve inşaası tamamlanmış, hatta strüktürü kemikleşmiş, bisiklet yollarının sadece
bir şerit ilavesi veya yeşil alana dahil edilmesi ile çözümlenemeyecek birçok bölge ve nokta
mevcuttur.Bizim tasarımımızın temel hedefi bu nasırlaşmış alanlarda köklü değişikliklere
gerek bırakmadan, pratik ve estetik çözümlerle bisiklet yollarını ve akslarını kesintisiz ve en
güvenli şekliyle kente entegre etmektir. Tasarımımız aynı zamanda bisikletli yaşamı etkileyen
iklimsel veya mevsimsel bir çok unsuru bertaraf etmektedir. Güneş enerjisinden yararlanmak
suretiyle ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendisi üretmektedir. Tasarlanabilecek herhangi bir bisiklet
kiralama sistemi içinde hazır bir şebeke oluşturmaktadır. Aynı zamanda engelli araçları içinde
son derece ergonomik ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturmaktadır.
Sistem olarak betonarme kazık temel üzerine yerleştirilen ve otuz metre aks aralığına sahip
betonarme sütunların üzerine yerleştirilmiş çelik makas ve çelik kaburga konstrüksiyondan
oluşmuştur. Temelde beş şeritlidir; iki gidiş, iki dönüş şeridi ve aralarında yer alan olası acil
durumlarda ve bakım işleri için kullanılmak üzere tasarlanmış acil durum şeridi. Şeritler
100cm genişliğindedir , acil durum şeridi 85 cm genişliğindedir. Bisikletlerin üzerinde yol
alacağı şeritler marin kontraplaktan üretilip, çelik konstrüksiyon üzerine montajlıdır. Dış
cidarları su yalıtımlı temperli lamine camlardan üretilecektir. Sera etkisini önleyecek ve
havalandırma sağlayacak olan üst havalandırma kapakları üretilen güneş enerjisi kaynaklı
elektriğin kullanılacağı step motorlar yardımıyla, ısı sensörlerinin öngördüğü oranda bölgesel
olarak açılacak veya kapanacaktır. Otuz metrelik tüpler betonarme sütunlarla birleştikleri
noktalarda düşeyde ve yatayda eğim veya dönüşleri sağlayacak oranda mafsal açısına
sahiptirler. Bu sisteme giriş ve çıkışlarda farklı irtifalarda bağlanabilmeyi ve koordinat
düzleminde sağa sola dönüş, ihtiyaç halinde viraj, viyadük imkanı sağlamaktadır. Tüpün
üstünde güneş enerjisi ile çalışan ray üzeri gidip gelen örümcek temizleme modülü
bulunmaktadır.